Matematikk og Fysikk

Dynamikk

Dynamikk er er den delen av fysikken som handler om sammenhengen mellom legemers bevegelser og krefter som virker på dem.

Krefter

En kraft er noe som påvirker et legeme og kan få et legeme til å endre sin hastighet. Newton har definert tre lover som beskriver hvordan krefter påvirker et legeme ekker virker mellom to legemer.

  1. Et legeme forblir i ro eller fortsetter i en rettlinjet bevegelse med konstant fart hvis ingen kraft virker på legemet eller hvis summen av kreftene som virker på det er lik null. $$ \sum F = 0 $$
  2. Akselerasjonen til et legeme er direkte proporsjonal med resultantkraften som virker på legemet, og omvendt proporsjonal med legemets masse. $$ \sum F = ma $$
  3. Om to legemer påvirker hverandre, er kraften som virker fra det første legemet på den andre like stor og motsatt rettet til kraften som virker fra det andre legemet mot den første. $$ F_{ab} = -F_{ba} $$

Her er en animasjon av tyngdekraften som påvirker en ball:

Hastighet x-retning: Hastighet y-retning: